Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Terminologie zemědělství, zemědělských a lékařských věd provides 242 hits
1

Příspěvek k poznání stavu lékařské terminologie barokního období

Koblížek, Vladimír, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 68-72
2

Pravopisná poznámka k názvosloví léčivých přípravků

Dernerová, Soňa, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, 88 s.
3

Przeobrażenia semantyczne w zakresie czeskich nazw lekarskich

Bożko, Brygida, in: Slavica Stetinensia (Szczecin), 5, 1996, s. 179-187
4

Použití a podoba odborných výrazů v češtině (senzitizace a desenzitizace, senzibilizace a desenzibilizace; nociceptorový, nociceptivní a nocicepční)

Šimandl, Josef, in: Československá fyziologie, 51, č. 2, 2002, s. 95
5

Terminology and its roots (on the international and figurative aspects of Czech medical terms)

Bozděchová, Ivana, in: Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 49], Praha, FF UK ; 2006, s. 35-46
6

K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi

Nečas, Pavel; Hejna, Petr, in: Naše řeč, 93, č. 1, 2010, s. 25-36
7

Názvosloví se mění, z části ležáků bude plné pivo

Petr, Miroslav, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 22, 2016, 27.1.2016
8

Lesnický naučný slovník. 1. díl. A-O

red. Poleno, Zdeněk Praha 1994
9

Lesnický naučný slovník. 2. díl. P-Ž

Jazyková úprava Vlková, Věra Praha 1995
10

( Ne)pikantní jazykověda. Naturalia non sunt turpia neboli přirozené není nemravné

Doležal, Antonín Předml. naps. Miltner, Vladimír Praha 1996