Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Staroslověnština provides 734 hits
1

Věrozvěsti mostu/

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 155, 2013, s. 10, (4. 7.)
2

Die Verfassungsterminologie der frühmittelalterlichen Slawenherrschaften

Katičić, Radoslav, in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 3-26
3

Old Church Slavonic

MacRobert, C. M., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 5, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 2868 s.
4

Slovník jazyka staroslověnského a nově nalezené rukopisy na Sinaji

Hauptová, Zoe, in: slawische Sprachen, 32, 1993, s. 43-53
5

Staroslověnská Modlitba proti ďáblovi

Konzal, Václav, in: Europa Orientalis (Salerno), 11, č. 2, 1992, s. 172-231
6

Udział św. Metodego w początkach piśmiennictwa słowiańskiego

Mareš, František Václav, in: Zeszyty naukowe Wydziału humanystycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka, č. 5, 1988, s. 15-22
7

Kirilometodievska tradicija vo parimejniot tekst od triodite Orbelski i Chludov

Ribarova, Zdenka, in: Referati na makedonskite slavisti za XI Meǵunaroden slavistički kongres vo Bratislava, Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite ; 1993, s. 91-98
8

Leksičeskije sovpadenija besed Grigorija-Dvojeslova i Vtorogo Žitija Vjačeslava s leksikoj Ioanna Ekzarcha

Bláhová, Emilie; Ikonomova, Živka, in: Paleobulgarica = Starobalgaristika (Sofija), 17, č. 3, 1993, s. 13-26
9

Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 103-108
10

Památky hlaholského písemnictví

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 109-113