Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Různé příspěvky dialektologické provides 243 hits
1

K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů. (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat.)

Fic, Karel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 26-30
2

Hanácké Slovácko a hanáčtí Slováci

Jeřábek, Richard, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 3-8
3

Austria: Language Situation

Wiesinger, P., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 1, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 273 s.
4

Apelativní pojmenování cest v nářečích

Racková, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 46-50
5

Moravanky v Praze

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 207-211
6

Psychologické změny v nářečním výrazivu

Fic, Karel, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 111-116.
7

Ten je vzdělané jak sviňa. (K jednomu moravskému přirovnání)

Hladká, Zdeňka, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 240-241
8

Jak je to na Moravě s pokličkou?

jš; jb, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 261-262
9

Katolická církev na Hlučínsku v době vytvoření německé říše v roce 1871 do připojení regionu k Československu v roce 1920

Plaček, Vilém, in: Vlastivědné listy, 23, č. 1, 1997, s. 4-7
10

Několik poznámek k poštorenskému školství od 17. do první poloviny 19. století

Geršič, Miroslav, in: Malovaný kraj, 33, č. 1, 1997, s. 14-15