Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Psycholinguistics. Neurolinguistics provides 380 hits
1

Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu

Bordag, Denisa, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2017, s. 8-14
2

Kolik jazyků, tolik mozků? Aneb kde bydlí řeč?

Lachout, Martin, in: Usta ad Albim Bohemica, 9, č. 3, 2009, s. 108-123
3

Jazykové vědomí a jazyková kultura (zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem)

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 56-64
4

Neurolingvistika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 49-52
5

Psychoanalytik a přirozený jazyk

Černoušek, Michal, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 93-95
6

Současná psycholingvistika

Nebeská, Iva, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 6-17
7

Téma čísla. Psychologie v lingvistice & lingvistika v psychologii

jš, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 3-5
8

Interhemisferálne spracovanie verbálno-akustických podnetov u zdravých, dysfatických a dyslalických detí

Mikulajová, Marína; Rafajdusová, Iris, in: Československá psychologie, 36, 1992, s. 506-516
9

Za vznik řeči mohou zásadní změny mozku

Jechort, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 17.3.2001
10

Mozek a řeč

Syka, Josef, in: Vesmír, 71, č. 2, 1992, s. 98-104