Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Praktické mluvnice, učebnice a slovníky provides 457 hits
1

A co korektury?

Straková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 226-227
2

Práca s francúzskym elektronickým slovníkom "Le Petit Robert"

Rošteková, Mária, in: Cizí jazyky, 49, č. 5, 2005-06, s. 187-190
3

Lexicographie québécoise

Kadlec, Jaromír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 31-39
4

Francouzský výkladový slovníček počítačových neologismů 1-3

Kautský, Adam, in: Tlumočení - překlad, 16, č. 75, 76, 77, 2005, s. 20-21 [2018-2019], 20-23 [2054-2057], 20-22 [2090-2092]
5

Aktuálne podoby učebnic francúzštiny

Baranová, Elena, in: Cizí jazyky, 55, č. 3, 2011-12, s. 3-10
6

Věk jako jeden z aspektů osvojování výslovnosti francouzštiny

Navrátilová, E., in: Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu, Brno, Tribun EU ; 2012, s. 170-178
7

K problematice výzkumu dobových učebnic francouzského jazyka v českém výukovém prostředí v letech 1847-1940

Prošková, Alena, in: 25. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 25], Praha, FF UK 2014, s. 72-87
8

"D'abord comprendre, puis apprendre". À propos des manuels de FLE du point de vue de l'intertextualité

Prošková, Alena, in: Svět literatury, [25], zvl. č., 2015, s. 214-222
9

En Français. Učebnice, francouzština pro základní školy

Taišlová, Jitka; Baranová, Elena; Cluse, Jean-Louis Plzeň 1995-97
10

Francouzština do kapsy s fonetickou výslovností

Benešová, Jarmila Bučovice 1992