Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Práce obecné a celkové provides 496 hits
1

Jazyky mira. Slavjanskije jazyki

Redkollegija Moldovan, Aleksandr M. Moskva 2005
2

Categorisation and analogical change: the case of athematic 1 sg -m in the Slavic languages

Janda, Laura A., in: Issues in Cognitive Linguistics, Berlin, de Gruyter ; 1999, s. 75-95
3

Arealinés fonetikos (fonetinés geografijos) ivadas. Pietryčiu Europos fonetiu problemu pagrindu

Sawicka, Irena Vilnius 2007
4

Neurčité tvary slovesné v češtině a ostatních slovanských jazycích

Kocková, Jana, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2014, s. 43-52
5

Atlasy slovanských jazyků

Hladká, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 131-142
6

Polskie i innosłowiańskie czasowniki typu na(sycić) się - ich krótka historia i problem genezy

Kreja, Bogusław, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 46, 2001, s. 365-376
7

Der prädikative Instrumental. Aus der historischen Syntax des Nordostslavischen. Von den Anfängen bis zur petrinischen Epoche

Moser, Michael Frankfurt a. Main 1994
8

The Slavonic Languages. 2nd ed

Ed. by Comrie, Bernard London 2002
9

Pavel Josef Šafařík a jihoslovanské pravopisné spory

Kvapil, Miroslav, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 115-121
10

Jazyk a ideologie. K jazykové situaci na Balkáně: spisovný jazyk jako výraz skupinové identity

Heřman, Sáva, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 55-58.