Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Práce obecné provides 1070 hits
1

Jazyky mira. Slavjanskije jazyki

Redkollegija Moldovan, Aleksandr M. Moskva 2005
2

The Slavonic Languages. 2nd ed

Ed. by Comrie, Bernard London 2002
3

Rossijevedenije i èmigrantologija : novyje formy issledovanij i didaktiki v pol'skoj slavistike

Suchanek, Lucjan, in: Novaja rusistika, 5, Supp., 2012, s. [17]-21
4

Slavia Latina. Eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas

Trunte, Nikolaos H. München 2012
5

Slavistika - rusistika - srbistika

Stanković, Bogoljub Beograd 2010
6

Slavic Languages

Henninger, Thomas, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 7, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 3964-3966
7

K polylingvální konfrontaci příbuzných jazyků

Zatovkaňuk, Mikoláš, in: Études de linguistique romane et slave, Kraków, Universitas ; 1992, s. 685-690
8

Internacionalizace současných slovanských jazyků - možnost nebo nutnost?

Kořenský, Jan, in: Jazykovedný časopis, 54, č. 1-2, 2003, s. 7-11
9

K sociolingvistické interpretaci počátků slovanských jazyků

Barnet, Vladimír, in: Bulletin ruského jazyka a literatury 32 : Ineditní autoři a práce z let 1970-1988, Praha, ISE ; 1993, s. 33-39
10

Introduction

Marti, Roland; Nekvapil, Jiří, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 183, 2007, s. 1-12