Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Práce celkové provides 25 hits
1

Az eurázsiai nyelvszövetség nyugati pereme

Pilarský, Jiří, in: Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 5, 1997, s. 3-11
2

Ke klasifikaci ugrofinských jazyků

Hofírková, Lucie; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 85-126
3

Ugrofinský původ pěti slov s významy částí těla

Paulová, Markéta Praha 2002
4

Toward the Fenno-Ugric cultural lexicon of Indo-Iranian origin

Blažek, Václav, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 108, 2003, s. 92-99
5

Z historie uralistiky - pionýrské období (9. stol. - 1850)

Blažek, Václav; Kovář, Michal, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 273-292
6

Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v ugrofinské perpsektivě. Vítu Bubeníkovi, pánu všech pádů, k sedmdesátinám

Hofírková, Lucie; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 127-146
7

O klasifikaci samojedských jazyků

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 57-85
8

Indo-Iranian elements in Fenno-Ugric mythological lexicon

Blažek, Václav, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 110, 2005, s. 160-183
9

Finnisch-ugrische Sprachforschung. Von der Renaissance bis zum Neupositivismus

Stipa, Günter Johannes Helsinki 1990
10

Josef Dobrovskýs Reise nach Schweden und Russland aus finno-ugristischer Sicht

Pražák, Richard, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 364-370