Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Polabština, kašubština, pomořština provides 66 hits
1

Emocjonalizmy w kaszubszczyźnie młodzieży

Šlogar, Pia, in: Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec, Mervart 2015, s. 45-53
2

Zaniklá řeč stále vábí

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 5, č. 1, 1995, s. 8
3

Moje putování po Lužici

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 6, 1994, s. 47
4

Borwin

Meškank, Werner Bígl, Richard, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 10, 1994, s. 73
5

Aj, zde leží zem ta.

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 3, č. 7-8, 1993, s. 54-55
6

Zur dravänopolabischen Sozialterminologie

Vykypěl, Bohumil, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 2, München, Sagner ; 1999, s. 286-294.
7

Praski přednošk wo Kašubach

Mudra, Jiří, in: Rozhlad, 53, č. 4, 2003, s. 154
8

Kašubština - mikrojazyk v sjednocující se Evropě

Raczyński, Roman, in: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků [Evropa...] : Sborník z mezinárodní konference konané 8.-10. října 1998 v Písku, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 51-54.
9

Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině

Knoll, Vladislav, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 29-46.
10

Kašubský duál

Knoll, Vladislav, in: Slavia, 83, č. 3, 2014, s. 235-261