Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Place names provides 1874 hits
1

Zaniklá středověká osada Jenišovice u Milevska

Bron, Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 97-101
2

Zaniklá osada Chroustov u Rosic

Belcredi, Ludvík, in: Časopis Moravského muzea (Brno), 77, 1992, s. 177-200
3

Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině

Černý, Ervín, in: Archaeologica Historica, Brno, 1992, s. 327-332
4

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
5

Zaniklá osada Lhotka u Lišova

Kovář, Daniel, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 2, 1995, s. 93-98
6

Hledání zaniklé vsi Kopáčov na Bezdružicku

Jiskra, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 89-90
7

Urbanonymie a její vývojové tendence v českých, zvláště pražských proměnách

Knappová, Miloslava, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 153-157
8

Uliční názvosloví a společenské faktory

Harvalík, Milan, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 158-162
9

K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 163-167
10

Názvy veřejných prostranství v současném Brně

Kneselová, Helena, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 168-171