Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Příspěvky antroponomastické provides 1485 hits
1

Hitparáda českých jmen

Dědourková, Petra, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2005, 3.8.2005
2

Jména tajemství zbavená. Malá domácí encyklopedie 250 nejčastějších příjmení

Mates, Vladimír Praha 1998
3

Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

Procházková, Eva, in: Pocta Evě Šmilauerové : Sborník k 60. narozeninám, Praha, 1995, s. 117-136
4

Eva Procházková, Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

J. Pnk., in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 145-146
5

Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém

Koblížek, Vladimír, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 31-35
6

Hypokoristika ženských rodných jmen v širším brněnském regionu

Uher, František, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 89-94
7

Hypokoristické podoby rodných jmen v žákovském kolektivu

Pastyřík, David, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 113-115
8

Antroponyma a jejich funkce v idiomech

Svobodová, Alena; Dršatová, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 69-74
9

Počátky výzkumu hypokoristik na VŠP v Hradci Králové

Pastyřík, Svatopluk, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 75-79
10

Deminutiva v příjmeních

Hauser, Přemysl, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 15-22