Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Otázky jazykového stylu. Jazyk literárních děl provides 42 hits
1

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu)

Mikušťáková, Anna, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 233-239
2

K úloze rétoriky v nauce o stylu ve slovanských zemích

Kraus, Jiří, in: Synteza w stylistyce słowiańskiej : Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu, Opole, WSP ; 1991, s. 65-71
3

Contacts and reciprocal inspirations in stylistics (contribution to relations between Center and East European stylistics)

Čechová, Marie, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 65 s.
4

[ Odpověď na ot. Lit.-Lingv. č. 5:] Kakvo e mjastoto na slavjanskata stilistika sred drugite ezikovedski i literaturovedski disciplini?

Filipec, Josef, in: Slavjanska filologija 2 : Otgovori na văprosite za naučnata anketa po literaturoznanie, literaturno-lingvistični problemi, narodno poetičesko tvorčestvo, obštoslavistični istoriko-filologičeski problemi, Sofija, Izd. NA BAN ; 1963, s. 224-225
5

Otázky k slovanské poetice 9.-11. století

Wollman, Slavomír, in: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti, Roma, Carucci ; 1990, s. 939-944
6

Selected Writings. 4. Slavic Epic Studies

Jakobson, Roman The Hague 1996
7

Areál a filologická studia

Pospíšil, Ivo Brno 2013
8

Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách

Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef Brno 2016
9

Starejšaja slavjanskaja poetika

Wollman, Slavomír, in: The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow : Proceedings of the International Congress on the Millenium of the conversion of Rus' to christianity, Thessaloniki 26-28 November 1988, Thessaloniki, 1992, s. 125-131
10

Retorika v slavjanskite zemi

Kraus, Jiří, in: Lekcionna propaganda, 27, 1986, s. 54-59