Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Onomastic contributions on other names than personal or geographic provides 88 hits
1

Namen von Sachen (Chrematonymie) 1

Šrámek, Rudolf, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1562-1567
2

Namen von Sachen (Chrematonymie) 2

Knappová, Miloslava, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1567-1572
3

Namen von Fahrzeugen

Kuba, Ludvík, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1574-1581
4

Lodi světových mořeplavců-objevitelů a možnost pojmenovat jejich jménem topografický objekt

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 15-27
5

Loď jako chrématonomastický objekt

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 66-88
6

Zu einigen Aspekten der Benennung menschlicher Erzeugnisse

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 89-96
7

Pojmenování lodi z původního chrématonyma (případně z apelativa a z jiného druhu vlastních jmen, které souvisejí s chrématonymy)

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 103-123
8

Proces přejmenovávání lodí

Kuba, Ludvík, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 140-148
9

Funkční a jazykově kulturní aspekty pragmatonym

Knappová, Miloslava, in: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe : Sborník z 3. celostátního semináře "Onomastika a škola", Ústí n. Labem 21.-22. 6. 1988, Brno, Onomastická komise ČSAV ; 1989, s. 27-34
10

Jména pro hurikány už docházejí

in: Lidové noviny (Praha), 2005, 23.9.2005