Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Nářečí sociální (argot, slangy apod.) provides 657 hits
1

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
2

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
3

Moji milí modří

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2009, 19.9.2009
4

Slang - lexikologická kategorie?

Nekvapil, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 26, č. 1-2, 1989, s. 46-47
5

Reflecting on Baťa’s history

Marek, Martin; Strobach, Vít, in: Company towns of the Baťa concern : History-cases-architecture, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2013, s. 51-60
6

Jak je to se šalinou?

js, in: Morav. demokr. deník Rovnost (Brno), 1992, 31.12.1992
7

Rychna pod Špilasem (viz slovník brněnského argotu v článku)

Schuster, Roman; Staněk, Evžen, in: Rudé právo (Praha), 1992, 16.5.1992
8

K problematice mluvy vězeňské

David, Milan, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 154-159.
9

K fotbalovému slangu v současné publicistice

Suda, Zdeněk, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 129-133.
10

Slang ve sportovní publicistice

Minářová, Eva, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 123-128.