Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Miscellaneous onomastic contributions provides 96 hits
1

Anglické názvy mají nalákat cizince

bo, in: Olomoucký deník, 2006, 10.8.2006
2

Čech a Lech

Chmelař, Jan, in: Literární noviny (Praha), 1995, 16.2.1995
3

Nové zprávy o nálezech ze starých dob

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 223-233
4

Zprávy a poznámky

in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 262-284
5

Vývoj řeky Ohře a zanikání středověkých vsí. Příspěvek k historické klimatologii a k dějinám osídlení dolního Poohří

Kotyza, Oldřich, in: Litoměřicko : Vlastivědný sborník, sv. 26 (1990), Litoměřice, 1992, s. 5-29
6

Informativní hodnota vlastních jmen (v čítankách pro 1.-4. ročník základní školy)

Kremzerová, Dagmar, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 35-40.
7

Kartografické zobrazení Pobeskydí ze 17. století

Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 42, č. 1, 1993, s. 17-22
8

Novohradský - příspěvek k dějinám Nového hradu na přelomu 17. a 18. století

Vašek, Leoš, in: Vlastivědná ročenka okresního archivu v Blansku, 1993, s. 54-55
9

Topografické údaje ve světle historických pramenů

Marešová, Marie, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 13, č. 2, 1993, s. 25-26
10

Nelíbí se vám vaše jméno?

Syrová, Veronika, in: Večerník (Praha), 2000, 22.6.2000