Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Literární onomastika provides 230 hits
1

Vlastní jména v moravských pohádkách

Blaudeová, Hana, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 216-220
2

K českým a polským pranostikám

Pastyřík, Svatopluk, in: Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 505-510
3

Cesta Labyrintem světa

Pastyřík, Svatopluk, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 109-111
4

Charakteristika vlastních jmen v moravských pohádkách

Blaudeová, Hana, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 229-232
5

Pojmenování postavy ve struktuře uměleckého textu

Lederbuchová, Ladislava, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 215-222
6

Vlastní jména koček a psů jako součást významové roviny Čapkových textů

Zachová, Alena, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 223-227
7

Toponyma v poezii. (Zamyšlení nad funkcí toponym v Šiktancově básni Leden ze sbírky Český orloj)

Dejmek, Bohumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 209-214
8

Hypokoristika v povídkách Boženy Němcové

Pastyřík, Svatopluk, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 191-196.
9

Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století

Kroča, David, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 164-169
10

Hypokoristika v díle Vincence Brandla Glossarium illustrans

Pastyřík, Svatopluk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 196-201