Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Language and style in translations from non-Slavonic languages provides 823 hits
1

A New Czech Ecumenical Bible Translation

Kubáč, Vladimír, in: The Bible in Cultural Context, Brno, MU 1994, s. 199-200
2

"Ulysses"in Czech

Bednar, M., in: Irish Slavonic Studies, 1988-89, s. 111-121
3

Ke Skoumalovu překladu Odyssea

jj, in: Kritický sborník (Praha), 9, č. 1, 1989, s. 81-83
4

Moderní pohádka podle Roalda Dahla

Řeřichová, Vlasta, in: Zlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 53-55
5

O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu

Hrdlička, Milan, in: Opera Slavica, 6, č. 1, 1996, s. 36-40
6

Jean-Arthur Rimbaud v překladech Vítězslava Nezvala

Pohanka, Tomáš, in: Svět literatury, 5, č. 10, 1995, s. 90-102
7

K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (na materiálu průvodce Švýcarskem)

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 73-77
8

Seamus's rhytmes

Bozděchová, Ivana; Osers, Ewald, in: British Czech and Slovak Association Newsletter, č. 34, 1996, s. 4-5
9

Nespisovné prvky v překladu z arabštiny do češtiny

Elbltagi, Khalid, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 218-219.
10Nekvapil, Jiří; Zeman, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 248-256