Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kongresy, konference apod. v ČR provides 1013 hits
1

Čeští bohemisté o cestách a cestování

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 138-145
2

Olomoucká konference o diferenciaci současného mluveného jazyka

Louženská, Alena, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 112-114
3

Sympozium o výuce cizích jazyků na středních školách

Hendrich, Josef, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 165-170
4

Závěry sympozia "Výuka cizích jazyků na středních školách", konaného dne 15. listopadu 1994 v Praze

in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 183-188
5

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka

Bayerová, Naděžda; Davidová, Dana, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 205-210
6

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Jelínek, Milan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
7

20. uherskobrodské komeniologické kolokvium

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 63-64
8

TERMINA '94

Holubová, Václava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 127-129
9

Pavel Josef Šafařík, česká a slovenská slavistika

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 488-490
10

Mezinárodní frazeologická konference v Olomouci

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 116-117