Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jiná jména (než osobní a zeměpisná) provides 252 hits
1

Ben je nejčastější

ČTK, in: Metro (Praha), č. 142, 2018, s. 3, (26. 7.)
2

K jednomu typu názvu podniků

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 223-224
3

Onomastikon severočeských názvů piv od roku 1948 do roku 1990

Bánoková, Zuzana, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 205-215
4

Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků)

Knappová, Miloslava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 152-157
5

Ben a Bety. Tak se jmenují pražští psi

Oppelt, Robert, in: Metro (Praha), č. 125, 2017, s. 2., 29.7.2017
6

Automobil a chrématonomastický průzkum

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 40-58
7

Názvy cestovních kanceláří v Brně

Kneselová, Helena, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 25-27
8

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

Kuba, Ludvík, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
9

Názvy českých cestovních kanceláří

Čechová, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 20-24
10

Mezi nebem a zemí

Šmejkal, Pavel, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 43-47