Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jazyky hamito-semitské provides 396 hits
1

Arabic in prestigious oral communication

Drozdík, Ladislav, in: Ex pede pontis : Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institue Prague, Praha, Orientální ústav ČSAV ; 1992, s. 23-34
2

Falašové - věrní vyznavači judaismu

Poláček, Zdeněk, in: Nový Orient, 50, č. 8, 1995, s. 297-300
3

Semantische Funktionen der reduplizierten Wurzeln im Arabischen

Procházka, Stephan, in: Archív orientální, 63, č. 1, 1995, s. 39-70
4

Personal names, surnames and nicknames among the cAzāzmeh Bedouin in the Negev Highlands: anthropological and linguistic aspects

Borg, Alexander; Kressel, Gideon M., in: Archív orientální, 63, č. 4, 1995, s. 478-487
5

About the place-name Hadramaut

Redkin, O. I., in: Archív orientální, 63, č. 4, 1995, s. 504-509
6

Česko-arabské slovníky a výuka češtiny v Egyptě (s ohledem na zpracování hesel Česko-arabského slovníku Karola Sorbyho)

El-Shabrawi, Abdul-Sattar, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 371-374
7Blažek, Václav, in: Perspektiven afrikanistischer Forschung : Beitrage zur Linguistik, Ethnologie, Geschichte, Philosophie und Literatur. 10. Afrikanistentag, Zmürich, 23.-25. September 1993, Köln : Köppe, 1994, s. 69-72
8

The relative marker: a definite marker substitute?

Belkacemi, C., in: Archív orientální, 66, č. 2, 1998, s. 142-148
9

Berber numerals

Blažek, Václav, in: Archív orientální, 66, č. 2, 1998, s. 149-168
10

Dvojí čistota a krása žen starého Předního východu

Tučková, Alena, in: Nový Orient, 53, č. 5, 1998, s. 179-183