Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie provides 1190 hits
1

Anglicky umíte? Zkuste něco jiného

Říhová, Barbora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2008, s. C12., 20.8.2008
2

"Redukce"gramatiky

Malinovský, Milan, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 218-222
3

Rozhovor s náměstkem ministra školství RNDr. Miroslavem Bartoškem o výuce cizích jazyků

Houska, Leoš, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 162-165
4

Výuka cizím jazykům na sklonku tisíciletí (historie - současnost - perspektivy)

Mothejzíková, Jarmila, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 170-183
5

Odborný jazyk ve výuce cizích jazyků na vysoké škole

Růžičková, Jiřina, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 234-235
6

Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 2-4
7

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Caravolas, Jean, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 90-91
8

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Delronche, Roland, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 91-93, čes
9

Využití studoven autonomního učení při výuce jazyků

Bočánková, Milena, in: Cizí jazyky, 38, č. 7-8, 1994-95, s. 274-277
10

K problematice lingvodidaktické přípravy učitelů cizích jazyků

Purm, Radko, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 324-326