Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech provides 1336 hits
1

Smutek Jana Čepa

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 89-97
2

Žehnací modlitba

Lašťovičková, Michaela; Grygerková, Marcela, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 99-102
3

Dopis v uměleckém osudu Boženy Němcové

Janáčková, Jaroslava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 193-201
4

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
5

Jevištní řeč v avantgardním divadle, v Zahradní slavnosti a Largu desolatu

Ambrosová, Veronika, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 286-290
6

Ironie v Lásky hře osudné

Nekula, Marek, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 61-74
7

Marie Damborská a lidové pověsti v jejím literárním díle

Matuzsková, Jitka, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 18-19
8

Postava hlavního hrdiny a proměny textové výstavby v prozaické tetralogii Josefa Škvoreckého

Hetych, Josef, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 40-52
9

Nina Bonhardová a jižní Čechy

Váchová, Helena, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 102-107
10

Mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Mileny Brůhové

Junková, Bohumila, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 67-89