Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945) provides 1111 hits
1

Současný stav a výhledy československé polonistiky

in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 233-235
2

Sto let od narození univ. prof. Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 264-265
3

K nedožitému výročí narození L. V. Kopeckého

Jiráček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 138-139
4

K nedožitým narozeninám doc. Ludvíka Pokorného

David, Milan, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 8-12
5

Bohumil Trnka (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 59-60
6

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289
7

Filolog Arnošt Lamprecht

Sovják, Roman, in: Vlastivědné listy, 22, č. 1, 1996, s. 33-34
8

Tři setkání s Novočeskou skladbou

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 83-84
9

Jubilejní vzpomínka na profesora Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 81-83
10

Před 30 lětami Vladimír Zmeškal zemrěł

Rajš, Franc, in: Rozhlad, 46, č. 4, 1996, s. 156-159