Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Grammars, textbooks, and manuals of Czech provides 1234 hits
1

Umíš psát interview? Učební text pro žáky základní nebo občanské školy

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 158-160
2

Obtížník češtiny

cg, in: Rudé právo (Praha), 1995, 6.1.1995
3

Zazpívej si s námi abecedu

Valentová, Kateřina, in: Český týdeník (Praha), 1995, 20.6.1995
4

Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů

Louženská, Alena; Dršatová, Jitka, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 149-151.
5

EuroTalk interactive: learn Czech

Kunes, Karen von, in: Czech Language News, č. 14, 2000, s. 6
6

Výuka českého jazyka do světa. (Publikační činnost ÚJOP UK.)

Cvejnová, Jitka, in: Český dialog (Praha), 1997, říjen.1997
7

Čeština jako cizí jazyk ve vybraných učebnicích z německé oblasti

Adam, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 64-69
8

Ukončení řady učebnic českého jazyka nakladatelství Alter

Nohavová, Gabriela, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 4, 2002-03, s. 206-208
9

Máma nestojí jen u plotny, může i řídit auto

Blažková, Jana, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 2.6.2003
10

Nové učebnice

Klímová, Květoslava, in: Slovo (Brno), č. 2, 1994, s. 26-27