Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Etymology provides 282 hits
1

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
2

Etymologie - disciplína synchronní

Kraus, Jiří, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 183-189.
3

Periphery as universe

Stepanov, Cvetelin, in: Byzantinoslavica, 59, č. 2, 1998, s. 247-254
4

O původu slova slovo

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 69
5

All that glitters in the newspapers is not proverb

Kopřivová, Marie, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 250-256
6

Evoljucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy

Stěpanova, Ludmila, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 440-444
7

Universal'noje i individual'noje vo frazeologičeskoj kartine mira

Smetanova, Ljudmila, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 361-370
8

Euro, evró, eiro, evro a cizoložství

Vybíral, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 14.9.2004
9

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?

Svobodová, Jana, in: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej, Cieszyn, Uniw. Śląski ; 2003, s. 101-106
10

Der Sinn der Etymologie oder Die Etymologie als historische Hilfswissenschaft

Vykypěl, Bohumil, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 427-441