Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Czech non-verbal communication provides 324 hits
1

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

Okrouhlíková, Lenka, in: Speciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
2

...protože já bavím spolu vypravovat. Komunikace v dopisech českých neslyšících

Macurová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 23-33
3

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 42, č. 9-10, 1995-96, s. 265-272
4

Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 5-20
5

Neslyšící: Nová jazyková menšina?

Bochníčková, Dita, in: Týden (Praha), 1995, 23.1.1995
6

Neverbální reklamní komunikace

Javorská, Monika, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 130-139
7

Češtinu mohou studovat i neslyšící

in: Metro (Praha), 1998, 4.3.1998
8

K neverbální komunikaci při vyučování

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 24-25
9

Něco (anebo všechno?) je jinak aneb o tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka

Švagr, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 47-49
10

Neslyšící: jazyk, výchova, kultura

Potměšil, Miloň, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 49-50