Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kolářová, Jana provides 3 hits
1

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi

K vyd. připrav., slovníčkem, vysv., ed. pozn. a textově krit. pozn. opatř. Petrů, Eduard Brno 1999
2

Studia Moravica 1. Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Uspoř. Fiala, Jiří Olomouc 2004
3

Kronika nová o národu tureckém

Löwenklau, Johannes Přel. Kocín z Kocinétu, Jan Olomouc 2013