Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2017CZ105076
Author(s)Spáčilová, Libuše
Title

Binominální slovní spojení v Míšeňské právní knize a jejím českém překladu. Příspěvek k historické frazeologii

PublishedČasopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 7-28
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Lexikologie
Classification (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Particular periods, personalities, works
Lexicology
Subjectsfrazeologie historická; frazémy; frazémy binominální; idiomy; spojení slovní; transformace sémantické; právo; knihy právní; němčina; překlady; čeština stará; studie porovnávací
Subjects (DE)Phraseme; Idiome; Recht; Deutsch; Übersetzungen; Alttschechisch; Vergleichsstudie
NoteSrovnání dvouslovných spojení, která prodělala sémantickou transformaci, a binominálních spojení neidiomatických v něm. rkp. ze 70. nebo 80. let 14. stol. a v jeho překladu do stč. z let 1469-70
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage) ab Vol. 97, Iss. 1 (2015)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105076
PURLCitation link