Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2017CZ102383
Author(s)Palouš, Petr R.
Title

Proč je kecka keckou

PublishedLidové noviny (Praha), 30, č. 101, 2017, s. 11, (2. 5.)
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Classification (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Names other than personal and geographical
Subjectsvýstřižky; čeština; slova přejatá; chrématonyma; apelativizace
Subjects (DE)Ausschnitte; Tschechisch; Lehnwörter; Chrematonyme
NoteVýklad názvu obuvi; Výstř
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102383
PURLCitation link