Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2017CZ101753
Author(s)Sachrová, Kateřina
Title

Když učebnice nestačí aneb nebojte se autentického textu

PublishedSborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2017, s. 69-74
Languagecze
Classification (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Classification (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Subjectsčeština jako jazyk cizí; vyučování; učebnice; styl; styly funkční; metodika
Subjects (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Unterricht; Lehrbuch; Methodik
NoteAspekty práce s texty administrativního, prostěsdělovacího, publicistického, odborného a uměleckého stylu
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101753
PURLCitation link