Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2016CZ079587
Author(s)Krásová, Eva
Title

První debata o arbitrárnosti jazykového znaku

PublishedSlovo a slovesnost, 77, č. 1, 2016, s. 23-46
Languagecze
Classification (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Classification (EN)The theory and methodology of linguistic work
Philosophy of language. Logic and language
Subjectsznaky jazykové; arbitrárnost; strukturalismus; Saussure, Ferdinand de; Benveniste, Émile; kodaňská škola
NotePolemika započatá É. Benvenistem na stránkách časop. Acta linguistica (Kodaň) v letech 1939-49.
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/79587
PURLCitation link