Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2016CZ078527
Title

Čeština nově od A do Ž

Editor(s)Editor Pravdová, Markéta; Balhar, Jan; Beneš, Martin; Černá, Anna; Čižmárová, Libuše; Dufek, Ondřej; Dvořáková, Klára; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Konečná, Hana; Kopecký, Jakub; Kříž, Adam; Prokšová, Hana; Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila; Svobodová, Ivana; Šipková, Milena; Štěpán, Pavel; Štěpánová, Veronika
Place/Publ.Praha: Academia
Year2016
Pages147 s.
Languagecze
ISSN978-80-200-2560-9
Classification (CZ)Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Různé příspěvky dialektologické
Classification (EN)Language columns in journals. Radio and TV broadcasts on language
Orthography
Grammatical and lexical contributions to language correctness
Various dialectological contributions
Subjectsčeština; správnost jazyková; koutky jazykové; pravopis; toponyma; antroponyma; písmena velká; nářečí
Subjects (DE)Tschechisch; Sprachrichtigkeit; Sprachenecken; Rechtschreibung; Ortsnamen; Personennamen; Mundart
Reviewred. Lidové noviny (Praha) 2016, 29, č. 75, s. 20; Bozděchová, Ivana, Naše řeč 2016, 99, č. 5, s. 269-270; Chýlová, Helena, Český jazyk a literatura 2016-17, 67, č. 3, s. 154-155
NoteKnižní verze praktického kursu o češtině vydávaného v Lidových novinách od 6. 2. do 13. 3. 2015
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/78527
PURLCitation link