Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2015CZ105887
Author(s)Dittmann, Robert
Title

K tzv. synonymům v Bibli kralické šestidílné

PublishedDie tschechische Bibel : Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense 25. Oktober 2013, München, Sagner 2015, s. 57-66
Languagecze
Classification (CZ)Lexikologie
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Classification (EN)Lexicology
Particular periods, personalities, works
SubjectsBible kralická; synonyma; čeština doby střední; styl biblický; slova přejatá
Subjects (DE)Alttschechisch (1500-1780); Lehnwörter
NoteMarginální poznámky v Šestidílce, rozbor synonym v nich obsažených
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105887
PURLCitation link