Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2015CZ104548
Author(s)rok
Title

Makedonie je ochotna změnit název

PublishedLidové noviny (Praha), 28, č. 293, 2015, s. 5, (17. 12.)
Languagecze
Classification (CZ)Toponomastika
Varia
Classification (EN)Toponomastics
Varia
Subjectsonomastika; makedonština; choronyma; výstřižky
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Choronyme; Ausschnitte
NoteK řecko-makedonskému sporu o jméno Republika Makedonie; Výstř
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104548
PURLCitation link