Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2015CZ101168
Author(s)Krejčí, Pavel
Title

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza

Place/Publ.Brno: FF MU
Year2015
Pages195 s.
Languagecze
ISSN978-80-210-8004-1
Classification (CZ)Srbocharvátština
Lexikologie
Bulharština
Classification (EN)Serbo-Croat
Lexicology
Bulgarian
Subjectssrbština; čeština; bulharština; frazeologie; frazémy; idiomy; frazeologismy; somatismy
Subjects (DE)Tschechisch; Bulgarisch; Phraseologie; Phraseme; Idiome; Phraseologismen
ReviewBogoczová, Irena, Studia Slavica 2017, 21, č. 1, s. 271-273
NoteRozbor frazeologismů ze dvou srb. próz a jejich čes. a bulh. překladů, sémantické a stylistické odchylky v čes. a bulh. překladech; frazeotvorné báze: člověk a lidské tělo, fauna, flóra, neživá příroda, mytologie a frazeologismy s abstraktním a konkrétním klíčovým komponentem
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101168
PURLCitation link