Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2014CZ073915
Author(s)Poláček, Jiří
Title

Jména postav v románech Vladislava Vančury

PublishedVlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 149-154
Languagecze
Classification (CZ)Literární onomastika
Classification (EN)Literary onomastics
Subjectsonomastika literární; Vančura, Vladislav; antroponyma
Subjects (DE)Personennamen
NotePrincipy a specifika Vančurovy tvorby antroponym
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/73915
PURLCitation link