Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2013CZ103071
Author(s)Pilz, František
Title

Originál v duchu mateřštiny

PublishedTýdeník Rozhlas (Praha), 23, č. 21, 2013, s. 4, (20. 5.)
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná místní
Classification (EN)Place names
Subjectsčeština; výstřižky; onomastika; exonyma; média masová; toponyma; slova přejatá
Subjects (DE)Tschechisch; Ausschnitte; Onomastik (Namenkunde); Massenmedien; Ortsnamen; Lehnwörter
NoteZa užívání vžitých exonym v rozhlase; Výstř.
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103071
PURLCitation link

More like this:

Perintegrace v pornografickém duchu doby / Mistrová, Veronika
V duchu mnohojazyčné a mnohokulturní Evropy i světa / Hendrich, Josef
Demokracie mateřštiny / Suk, Jaroslav
Pláč mateřštiny / Kvíčalová, Vlasta
Poklady mateřštiny / Vaculín, Ivo
Obhájci mateřštiny / Vaculín, Ivo
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka. Co (ne)ukazuje výzkum / Tůma, František