Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2012CZ067282
Author(s)Dźwigoł, Renata
Title

Jak mówimy o lenistwie? - na podstawie polskichj przysłów i frazeologizmów

PublishedParémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 39-58.
Languagepol
Classification (CZ)Polština
Classification (EN)Polish
Subjectspolština; frazeologie; přísloví; idiomy; obraz světa jazykový
Subjects (DE)Polnisch; Phraseologie; Sprichwort; Idiome
NotePol. přísloví a idiomy sémantického pole leniwy .
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/67282
PURLCitation link