Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2011CZ063291
Author(s)Lesemann, Helena
Title

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

PublishedMinulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
Languagecze
Classification (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Bilingvismus. Jazykové kontakty
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Classification (EN)The present organization of linguistics abroad
Bilingualism. Language contacts
Language teaching, its theory, and methodology
Subjectsdiverzita lingvistická; multilingvismus; jazyky státní; vyučování
Subjects (DE)Unterricht
NoteJazyková diverzita ve Švýcarsku, změny ve vyučování jazykům v posledních letech a jejich důsledky v různých oblastech.
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63291
PURLCitation link