Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2011CZ063174
Title

Český jazykový atlas. Dodatky

Editor(s)Autor Balhar, Jan
Place/Publ.Praha: Academia
Year2011
Pages579 s.
Languagecze
ISSN978-80-200-1967-7
Classification (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Classification (EN)General works
Subjectsatlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; zásoba slovní
Subjects (DE)Dialektologie; Tschechisch; Wortschatz
ReviewŽigo, Pavol, Slovenská reč 2013, 78, č. 1-2, s. 103-105; Šimečková, Marta, Bohemica Olomucensia 2012, 4, č. 2, s. 175-177; Konečná, Sabina Universitas 2012, 45, č. 4, s. 71-72; Hladká, Zdeňka, Naše řeč 2013, 96, č. 2, s. 102-104; Konečná, Hana, Universitas 2013, 46, č. 3, s. 64-65; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2013, 48, s. 295-300; Konečná, Hana, Linguistica Brunensia 2013, 61, č. 1-2, s. 262-264
NoteObsahují úvodní nářeční mapu, charakteristiky zkoumaných lokalit, dotazníky, ukázky nářečních promluv, rejstřík nářečních dokladů a bibliografii čes. dialektologie od r. 1968 (s. 547-573)
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63174
PURLCitation link