Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2010CZ063420
Author(s)Kloferová, Stanislava
Title

Die Semantik im Sprachkontakt

PublishedKlagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 34-36 (2008-2010), 2010, s. 194-204
Languageger
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Různé příspěvky dialektologické
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Various dialectological contributions
Description and analysis of language
Subjectskontakty jazykové; nářečí; čeština; němčina; atlasy jazykové
Subjects (DE)Sprachkontakt; Mundart; Tschechisch; Deutsch
NotePodle Slavie 2008, s. 102
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63420
PURLCitation link