Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2008CZ060465
Author(s)Šťovíček, Michal
Title

Něco z argotu Napoleonovy armády 2

PublishedTlumočení - překlad, 19, č. 20-21 (2420-2421)., 2008
Languagefre; cze
Classification (CZ)Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Classification (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Social dialects (argot, slang, etc.)
Subjectsslovníky; francouzština; čeština; vojenství; argot
Subjects (DE)Wörterbücher; Französisch; Tschechisch; Argot
NoteKapitoly: Výstroj a výzbroj, V poli a v boji, Proviant a zásobování, Zdraví a smrt a Po boji a po službě
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60465
PURLCitation link