Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2008CZ052590
Author(s)Schlund, Katrin
Title

Motivacije za formulisanje molbi u srpskom i nemačkom jeziku

PublishedSlavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 223-233.
Classification (CZ)Srbocharvátština
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Serbo-Croat
Description and analysis of language
Subjectsstudie porovnávací; srbština; němčina; žádost; motivace; akty řečové; komunikace; interakce
Subjects (DE)Vergleichsstudie; Deutsch; Motivation; Kommunikation
NoteSrovnání větných modelů pro vyjádření žádosti v němčině a srbštině
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/52590
PURLCitation link