Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2007CZ062837
Author(s)Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa; Jachimowska, Katarzyna
Title

Językowy obraz przestrzeni we współczesnej polszczyźne ogólnej

PublishedProstor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 113-118.
Languagepol
Classification (CZ)Polština
Classification (EN)Polish
Subjectsobraz světa jazykový; sémantika; význam; polština; prostor
Subjects (DE)Semantik; Bedeutung; Polnisch
NoteGramatické a lexikální prostředky vyjádření prostorových dimenzí
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/62837
PURLCitation link