Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2007CZ056158
Author(s)Šindelářová, Jaromíra
Title

Sociokulturní aspekty při výuce češtiny arabsky mluvících žáků a studentů

PublishedAspekty literárnovedné a jazykovedné : Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, Katolícka univ. ; 2007, s. 120-136.
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsčeština jako jazyk cizí; vyučování; sociolingvistika
Subjects (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Unterricht; Soziolinguistik
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56158
PURLCitation link