Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2007CZ056152
Author(s)Chýlová, Helena
Title

K jazyku Miloty Zdirada Poláka

PublishedJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 267-276.
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Subjectsčeština; obrození národní; próza; Polák, Milota Zdirad; jazyk autorský; prostředky jazykové; cestopisy; tvoření slov
Subjects (DE)Tschechisch; Autorensprache; Sprachmittel; Wortbildung
NoteAnalýza jazyka se zaměřením na prostředky slovotvorné (v básni Vznešenost přirozenosti, 1813 a v cestopisu Cesta do Itálie, 1820)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56152
PURLCitation link