Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2007CZ047312
Author(s)Alexová, Jarmila
Title

K proměně příslovce ovšem v spojku odporovací

PublishedČeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 55-58.
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsčeština; spojky odporovací; příslovce; konektory; význam
Subjects (DE)Tschechisch; Adverb, pl. Adverbien (Umstandswort); Bedeutung
NoteZ významového hlediska
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/47312
PURLCitation link