Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2007CZ047062
Author(s)Zura, Anna
Title

Językowy obraz przestrzeni Czech w zbiorze Jaroslava Vrchlickiego Česká krajina

PublishedCo všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 375-382
Languagepol
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Subjectsčeština; jazyk autorský; Vrchlický, Jaroslav; obraz světa jazykový; metafora; toponyma
Subjects (DE)Tschechisch; Autorensprache; Metapher; Ortsnamen
NoteOraz čes. kajiny u J. Vrchlického: užívání toponym, metafor, krajina jako obraz ženy
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/47062
PURLCitation link