Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2006CZ048492
Author(s)Dubová, Jarmila
Title

Konjunktiv préterita a opis würde + infinitiv v mluvené němčině

PublishedCizí jazyky, 50, č. 1, 2006-07, s. 8-11
Languagecze
Classification (CZ)Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Description and analysis of language
Subjectsněmčina; slovesa; konjunktiv; věty přací; věty podmínkové; věty důsledkové; zdvořilost; kondicionál přítomný
Subjects (DE)Deutsch; Verben
NoteSprávný překlad českého přítomného kondicionálu v německých větách přacích, podmínkových, srovnávacích, důsledkových a při vyjádření zdvořilosti
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/48492
PURLCitation link