Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2006CZ042869
Author(s)Hoffmannová, Jana
Title

Strukturace dialogických vypravování seniorů (se zaměřením na opakovací sekvence)

PublishedKomunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 123-129.
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsčeština; interview narativní; monology; dialogy; výstavba textová; repliky; styly věkové; komunikace
Subjects (DE)Tschechisch; Dialoge; Kommunikation
NoteTypy opakovaní v replikách obou účastníků dialogu (mladšího tazatele, staršího vypravěče)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42869
PURLCitation link